Licht

voor ieder evenement

Wij verlichten alle evenementen

Van uw partytent tot en met uw bruiloft en van een kerk tot een concerthal.

Een goede voorbereiding met een lichtplan is bij ons de standaard. Natuurlijk sluit het lichtplan aan bij wat er gebeurt op het podium of in de zaal. Wij gaan volledig voor de juiste sfeer met de daaran gekoppelde beleving.

Vaste installaties

Indien u een vaste lichtinstallatie wenst kunnen wij veel voor u betekenen. Bijvoorbeeld advies over de installatie of ophanging. U kunt bouwen op onze ervaring!

Natuurlijk kunnen wij alles voor u regelen, een verlichtingsplan, de inkoop, de levering, de installatie en natuurlijk een goede instructie aan uw lichttechnicus.

Licht volgens Wikipedia:

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. Bij licht spreekt men meestal over de golflengte in vacuüm en lucht die bij een frequentie hoort, omdat in de meeste toepassingen met de golflengte gewerkt wordt. De golflengte is, anders dan de frequentie, afhankelijk van de stof waar de straling doorloopt. Het zichtbare spectrum strekt zich uit over golflengten van ongeveer 380 nm (nanometer) (violet) tot 780 nm (rood) in vacuüm en lucht. In vacuüm plant licht zich, zoals alle elektromagnetische straling, voort met de lichtsnelheid. Lichtkwanta, die in de kwantumoptica een rol spelen, worden fotonen genoemd.